ទំព័រដើម » អំពីវែបសាយ

អំពីវែបសាយ

camtechnews.com គឺជាគេហទំព័រមួយ ដែលបានបង្កើតឡើងដោយ យុវជនខ្មែរ ក្នុងឆ្នាំ២០១២ ក្នុងគោលបំណង ដើម្បីប្រមូលផ្តុំ និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ កម្មវិធីទូរស័ព្ទ និងកំសាន្តជាមួយនឹងការទាញយកនូវហ្គេម និង​កម្ម​​វិធី​ទូរស័ព្ទ​គ្រប់ប្រភេទ។

រក្សា​សិទ្ធិ © ២០១២ - ២០១៣ camtechnews.com ទំនាក់ទំនង​តាមរយៈ ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០១២ ៩៧ ៨៧ ៧៦ / ០១២ ៤៤​ ២០ ៨៨ ឬ​សារអេឡិចត្រូនិច៖ info@camtechnews.com

Scroll to top